Hvordan håndterer man IT med økt bruk av public og private cloud? 

I dette seminaret fokuserer vi på datatilgjengelighet, fra tradisjonell backup til full disaster recovery ved bruk av cloud. Samtidig ser vi på prosessene for hvordan smart datakopiering kan bidra til å løse utfordringer med testdata i utviklingsmiljøer.

Alle kunder har i dag tilgang til og bruker public cloud – f.eks Azure, AWS og IBM Cloud. Deres kataloger er fulle av moderne tjenester som umiddelbart er tilgjengelige, fra tradisjonell infrastruktur til analyseverktøy og AI.

Det som kjennetegner public clouds, er at de i stor grad er unmanaged og at de er basert på selvbetjening. De har også gjerne en streng SLA og tjeneste-standardisering, samt et strengt support-regime. For kundene blir det vanskelig å etablere retningslinjer på tvers av sine systemer, slik at de sikrer kontinuitet i utvikling, samt data og systemtilgjengelighet for alle applikasjoner og utviklingsprosesser.
 

Tirsdag 4. juni kl.0830 - 1200

Tid

Agenda

08:30-12:00

Velkommen og introduksjon
Trond A. Lunde, TheBplan AS

IBM Hybrid og Multi Cloud
​​​​Fredrik Neubert, IBM Cloud Platform

The Copy Data Management problem
Andy Slater, Actifio Inc.

Use Cases
Trond A. Lunde, TheBplan AS

IBM Cloud Object Storage – hva er det og når egner det seg
Douglas Burgman, IBM Cloud

Oppsummering og spørsmål

Når

4. juni

Hvor

IBM Client Center
Lakkegata 53,
0187 Oslo

Tid

08:30-12:00